تغییر آزمون ماک

شما می توانید نوع، تاریخ و مکان آزمون ماک خود را با در نظر گرفتن نکات زیر تغییر دهید:

  • توجه کنید که امکان تغییر زمان آزمون ماک تنها تا ۱۰ روز پیش از آزمون امکانپذیر می باشد.
  • شما تنها تا ۳ بار میتوانید مشخصات آزمون خود را تغییر دهید.
  • پس از هر تغییر، تاییدیه جدیدی برای شما از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.
  • شماره سفارش در ایمیل تاییدیه ثبت نام ارسال شده است.

دیدگاه‌ها

ارسال پاسخ برای این مورد بسته شده!